מידע ושירותים למועמדים  
 


 • בצד ימין מופיעים קישורים לשירותים שונים הנוגעים למועמדים,
       - שירותים המיועדים לכלל הציבור כגון:
         חוברת מידע למועמדים, רישום מקוון ועוד.
       - שירותים המיועדים למתעניינים לתואר ראשון:
         סיכויי קבלה, חתכי קבלה/דחיה, חישוב ממוצע בגרות וחישוב ציוני קבלה.
       - שירותים המיועדים למועמדים שנרשמו,
         מידע אישי למועמד כולל אישור קליטת מסמכים,
         מצב החלטה בבקשת הרישום, עדכון פרטי כתובת, טלפון ואימייל ועוד.
         
 • בשאלות בענייני רישום ניתן לפנות לטלפון: 03-6405550,
       בימים א'-ה', שהינם ימי עבודה, בשעות 9:00 - 15:00