מידע אישי לתלמידים - הסבר כללי  

הערה: בכל מקום בו ישנה התיחסות לזכר הכוונה גם לנקבה ולהפך

תפריט עזרה
א. הסבר כללי
ב. מי רשאי להיכנס ?
ג. איך נכנסים ?

תוכן המידע
ד. ציונים
ה. מערכת שעות
ו. לוח בחינות אישי
ז. מאזן חשבון שכר לימוד
ח. סריקת מחברות בחינה
ט. החלטות ועדת הוראה והתאמות לימודיות
י. סקר הוראה
יא. עדכון פרטים אישיים, כתובת אימייל, פרטי חשבון בנק
יב. בקשה לסיום לימודים (טופס טיולים)
יג. הזמנת אישורי לימודים
יד. ביטול קורסים רשומים
טו. רישום לקורסי אנגלית, שפות אחרות וקורסים פנורמיים

תמיכה טכנית
דפדפנים מומלצים
למי לפנות ?

Close Window

א. הסבר כללי
כל המופיע באתר זה משמש כמידע לנוחיותכם ולשירותכם.
מידע זה אינו מהווה תחליף לאישורים רשמיים.
בכל מקרה,המידע המחייב הוא זה שמופיע באישורים הרשמיים,
בידיעוני הפקולטות,בחוברת המידע למועמדים ובחוברת שכ"ל.
המידע כולל את השרותים הבאים:
ציונים, מערכת שעות, לוח בחינות אישי, מאזן שכר לימוד, סריקת מחברות בחינה,
קליטת בקשה למלגה, החלטות ועדת הוראה, התאמות לימודיות (ליקויי למידה).
בנוסף המערכת מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:
הזמנת אישורי לימודים, עדכון פרטים אישיים וכתובת אימייל, אישור קוד מחשב,
הגשת בקשה לסיום לימודים (טופס טיולים),צפייה ומילוי סקר ההוראה.
בנוסף, המערכת מאפשרת לתלמידים הזכאים לכך לבטל קורסים רשומים,
להירשם לקורסי אנגלית, שפות אחרות (זרות) וקורסים פנורמיים במדעי הרוח.

חזרה לתפריט

ב. מי רשאי להיכנס ?
המערכת משרתת תלמידים פעילים של אוניברסיטת ת"א
או תלמידים שסיימו את הלימודים בשנה האחרונה.

חזרה לתפריט

ג. איך נכנסים ?
אופן ההזדהות מבוסס על חשבון המחשב האוניברסיטאי,
שמשמש לקבלת שירותי מחשוב כגון: דואר אלקטרוני.
מטעמי בטיחות והגנת הפרטיות יש להזדהות בעת הכניסה למערכת ע"י:
א. שם משתמש (של חשבון המחשב האוניברסיטאי)
ב. מספר זהות בן 9 ספרות (ניתן להשמיט אפסים מובילים משמאל)
ג. סיסמה
חשוב ביותר: עם סיום הפעילות במערכת יש לבצע יציאה מסודרת
ע"י הקשה על כפתור היציאה בתפריט המערכת.

חזרה לתפריט

תוכן המידע
ו. ציונים
הצגת ציוני התלמיד בכל שנות לימודיו כולל ממוצעים משוקללים.
ניתן לבחור תואר, חוג וסמסטר מבוקש (או שנה) מתוך רשימה רלוונטית.
בנוסף, ניתן לצפות בהתפלגות ציונים גרפית בקורסים הנלמדים.

חזרה לתפריט

ה. מערכת שעות
הצגת מערכת השעות לתלמיד לשנה הנוכחית.
על התלמיד לבחור את סמסטר הלימוד המבוקש מתוך רשימה רלוונטית
שמוצגת בפניו, שכוללת פירוט שנתי (סמסטר א + סמסטר ב)
המידע כולל את: שם הקורס,שם המורה,שעות הלימוד, מיקום ועוד.
בנוסף לכך, יש אפשרות להציג את המערכת בצורה גרפית (כדי להדפיס ולשמור)

חזרה לתפריט

ו. לוח בחינות אישי
הצגת לוח המבחנים האישי של התלמיד.
על התלמיד לבחור את סמסטר הלימוד המבוקש מתוך רשימה רלוונטית
שמוצגת בפניו, שכוללת פירוט שנתי (סמסטר א + סמסטר ב)
המידע כולל את: שם הקורס, תאריך ושעת הבחינה במועד א' ומועד ב'.

חזרה לתפריט

ז. מאזן חשבון שכר לימוד
הצגה בצורה מרוכזת של נתוני חשבון שכ"ל של התלמיד לשנה הנוכחית.
הנתונים מחולקים למספר קטגוריות:
א. הרכב לימודים - מפרט את נתוני התלמיד הקובעים את שכר הלימוד
ב. הרכב שכר הלימוד - מפרט את החיובים השונים כולל תשלומים נלווים
ג. תנועות תשלום - מפרט את תנועות התשלום
כולל תשלומים שטרם שולמו (שמודגשים באדום) ותשלומים שנקלטו במערכת.   
בנוסף מוצגת היתרה לתשלום.   
לתשומת לב: קיים פער של מספר ימים בין התשלום בפועל לקליטתו במערכת !

חזרה לתפריט

ח. סריקת מחברות בחינה
המערכת מאפשרת להזמין ולצפות במחברות הבחינה הסרוקות של התלמיד.
סריקת מחברות בחינה ממוחשבת מתבצעת רק בפקולטות הבאות:
הנדסה, מדעים מדויקים, ביה"ס לכלכלה, ניהול, אמנויות ומשפטים.

חזרה לתפריט

ט. החלטות ועדת הוראה והתאמות לימודיות
הצגת החלטות ועדת הוראה הרלוונטיות לתלמיד.
בנוסף, הצגת ההתאמות הלימודיות (ליקויי למידה) לתלמיד (אם קיימות כמובן).

חזרה לתפריט

י. סקר הוראה
סקר הערכת ההוראה מאפשר להשתתף בדירוג המרצים בקורסים בהם לומד התלמיד.
בנוסף, המערכת מאפשרת לצפות בתוצאות סקר ההוראה בשנים קודמות.

חזרה לתפריט

יא. עדכון פרטים אישיים וכתובת אימייל
עדכון פרטים אישיים חשובים כגון:
כתובת מגורים עדכנית, טלפונים וכתובת אימייל.
המערכות הממוחשבות באוניברסיטה עושות שימוש רב במשלוח הודעות לתלמידים
באמצעות דואר אלקטרוני (אימייל), לכן חשוב לעדכן את כתובת האימייל שלכם
לכתובת הנוחה לכם.
בנוסף, ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק עבור החזרים (למי שלא משלם בהוראת קבע).

חזרה לתפריט

יב. בקשה לסיום לימודים (טופס טיולים)
הגשת בקשה לסיום הלימודים באוניברסיטה.
השירות הנ"ל מחליף את טופס הטיולים הידני שהתלמיד היה צריך למלא בסיום לימודיו.
הגשת הבקשה היא התחנה הראשונה בסבב ממוחשב הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים
(חוג, פקולטה, מדור שכר לימוד וספריות) הצריכים לאשר את סיום הלימודים.
בסיום הסבב הממוחשב נשלח אישור סיום הלימודים לתלמיד.

חזרה לתפריט

יג. הזמנת אישורי לימודים
ניתן להזמין אישורי לימודים בעברית ולועזית עם ובלי פירוט שכר לימוד.
האישורים נשלחים בדואר רגיל לכתובת הרשומה במערכת.
הזמנת אישורים באמצעות האתר כרוכה בתשלום.
ניתן לקבל אישורים ללא תשלום בתחנות האונידע בקמפוס.

חזרה לתפריט

יד. ביטול קורסים רשומים
ניתן לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד.
מועד תקופת הביטולים משתנה מפקולטה לפקולטה.
המועדים הרלוונטיים מפורסמים באתר כמה שבועות לפני תחילתם.
השירות הנ"ל ניתן במסגרת האתר רישום לקורסים.

חזרה לתפריט

טו. רישום לקורסי אנגלית, שפות אחרות וקורסים פנורמיים
ניתן להירשם לקורסי אנגלית (בינוני, מתקדמים), שפות אחרות (זרות),
וקורסים פנורמיים במדעי הרוח.
המועדים הרלוונטיים מפורסמים באתר כמה שבועות לפני תחילתם.
השירות הנ"ל ניתן במסגרת האתר רישום לקורסים.

חזרה לתפריט

דפדפנים מומלצים ?
המערכת תומכת בדפדפנים הנפוצים בשוק:
Explorer - כל הגירסאות , מומלץ להשתמש בגירסה 5 ומעלה.
Netscape - כל הגירסאות, מומלץ להשתמש בגירסה 7 ומעלה.
FireFox - מומלץ להשתמש בגירסה 1 ומעלה.
JavaScript ו- Cookies חייבים להיות מותרים בכל הדפדפנים !
רמת אבטחה של בינוני (Medium) ומטה בדפדפן אינטרנט אקספלורר !
מומלץ לצפות במערכת ברזולוציה של 600*800 לפחות.

חזרה לתפריט

למי לפנות ?
לבעיות בנושאים מנהלתיים אקדמיים יש לפנות למזכירות החוג.
בנושא שכר לימוד יש לפנות בכתב,בדואר או בפקס טל: 03-6406720.
לגבי בעיות טכניות שאינן קשורות לתוכן המידע ניתן לכתוב ל -מנהל האתר
לפניות בנוגע למידע אישי, יש לצרף מספר זהות ופירוט התקלה.

בנוסף עומד לרשותכם, מוקד תמיכה בימים א'-ה' בשעות 8:30-20:00,
למענה על שאלות ובעיות הנוגעות לשירותי המחשוב השונים בקמפוס,
טלפון: 6408888, אימייל: help@desk.tau.ac.il
מידע רב נוסף מופיע באתר מוקד התמיכה:  http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk

חזרה לתפריט

Close Window